Homo sapiens

7 known processes

Ton

tonin

(Aliases: Klk1c2,rGK-2,KLK2)

Ton biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Ton disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org