Homo sapiens

39 known processes

Apoa4

apolipoprotein A-IV

(Aliases: apoAIV,ApoA-IV,Apo-AIV)

Apoa4 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Apoa4 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org