Homo sapiens

80 known processes

Apoa1

apolipoprotein A-I

(Aliases: apoA-I)

Apoa1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Apoa1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org