Homo sapiens

40 known processes

Apoa2

apolipoprotein A-II

(Aliases: Apo-AII,ApoA-II,APOAII)

Apoa2 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Apoa2 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org