Homo sapiens

86 known processes

tin-9.1 (CELE_C06G3.11)

Protein TIN-9.1

tin-9.1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

tin-9.1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org