Homo sapiens

0 known processes

exo-1 (CELE_F45G2.3)

Protein EXO-1

exo-1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

exo-1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org