Homo sapiens

154 known processes

goa-1 (CELE_C26C6.2)

Protein GOA-1

goa-1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

goa-1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org