Homo sapiens

41 known processes

pyk-2 (CELE_ZK593.1)

Protein PYK-2

pyk-2 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

pyk-2 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org