Homo sapiens

86 known processes

mfap-1 (CELE_F43G9.10)

Protein MFAP-1

mfap-1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

mfap-1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org