Homo sapiens

0 known processes

tin-13 (CELE_DY3.1)

Protein TIN-13

tin-13 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

tin-13 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org