Homo sapiens

55 known processes

cta (Dmel_CG17678)

concertina

(Aliases: CG40010,CG17678,mat(2)cta,conc,Cta,mat(2)fog,Dmel\CG17678)

cta biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

cta disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org