Homo sapiens

246 known processes

wts (Dmel_CG12072)

warts

(Aliases: MENE (3R)-G,CG12072,Wts,wart,LATS,Lats,warts/lats,Warts/Lats,l(3)100Aa,lats,WTS/LATS,Wts/Lats,Dmel\CG12072,Dlats,wts/lats,Lats/Warts,Warts,lts,dmLATS)

wts biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

wts disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org