Homo sapiens

43 known processes

nyo (Dmel_CG1499)

nyobe

(Aliases: clone 2.47,anon-EST:Liang-2.47,Dmel\CG1499,CG1499)

nyo biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

nyo disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org