Homo sapiens

20 known processes

Act42A (Dmel_CG12051)

Actin 42A

(Aliases: A,Actin/BAP47,C,BAP47,AFFX-Dros-ACTIN_M_r_at,CG12051,act 42A,Actin,Dmel\CG12051,Act,Act42a,act42A,actin)

Act42A biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Act42A disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org