Homo sapiens

21 known processes

RpS15 (Dmel_CG8332)

Ribosomal protein S15

(Aliases: CG8332,anon-EST:Posey137,Dmel\CG8332,M(2)53,anon-EST:Posey185)

RpS15 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

RpS15 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org