Homo sapiens

17 known processes

RpS23 (Dmel_CG8415)

Ribosomal protein S23

(Aliases: anon-EST:Posey158,M(2)50E,anon-EST:Posey63,CT24703,Dmel\CG8415,CG8415)

RpS23 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

RpS23 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org