Homo sapiens

102 known processes

CycB (Dmel_CG3510)

Cyclin B

(Aliases: cyclinB,cyc-B,cyclin B,cyc B,3510,Cyc B,cycB,Dmel\CG3510,mAbF2F4,2g,CG3510,Cycb,DmcycB,CYCB)

CycB biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

CycB disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org