Homo sapiens

33 known processes

FLO1 (YAR050W)

Flo1p

(Aliases: FLO2,FLO4)

FLO1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

FLO1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org