Homo sapiens

83 known processes

SKI6 (YGR195W)

Ski6p

(Aliases: RRP41,ECM20)

SKI6 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

SKI6 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org