Homo sapiens

85 known processes

CKA1 (YIL035C)

Cka1p

CKA1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

CKA1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org