Homo sapiens

21 known processes

SCO1 (YBR037C)

Sco1p

(Aliases: PET161)

SCO1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

SCO1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org