Homo sapiens

43 known processes

SAS10 (YDL153C)

Sas10p

(Aliases: UTP3)

SAS10 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

SAS10 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org