Homo sapiens

0 known processes

flot2a

flotillin 2a

(Aliases: zgc:55821,im:7143869,wu:fb48a04,fb48a04)

flot2a biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

flot2a disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org