Homo sapiens

150 known processes

gata4

GATA-binding protein 4

(Aliases: gata)

gata4 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

gata4 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org