Homo sapiens

0 known processes

dda1

DET1 and DDB1 associated 1

(Aliases: wu:fb73f11,wu:fa11a03,zgc:64154,MGC64154,MGC174517)

dda1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

dda1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org