Homo sapiens

0 known processes

wu:fa99c08

wu:fa99c08

(Aliases: fa99c08)

wu:fa99c08 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

wu:fa99c08 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org