Homo sapiens

177 known processes

Tyro3

TYRO3 protein tyrosine kinase 3

(Aliases: Dtk,AI323366,Rse,Brt,Sky,Tif,Etk-2)

Tyro3 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Tyro3 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org