Homo sapiens

0 known processes

Diap3

diaphanous homolog 3 (Drosophila)

(Aliases: Drf3,p134MDia2,Diaph3,KIAA4117,mKIAA4117,mDia2,Dia2,4930417P13Rik)

Diap3 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Diap3 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org