Homo sapiens

290 known processes

Gata4

GATA binding protein 4

(Aliases: Gata-4)

Gata4 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Gata4 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org