Homo sapiens

524 known processes

Gata3

GATA binding protein 3

(Aliases: Gata-3)

Gata3 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Gata3 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org