Homo sapiens

0 known processes

Sars

seryl-aminoacyl-tRNA synthetase

(Aliases: Strs,Sars1,serRS)

Sars biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Sars disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org