Homo sapiens

21 known processes

Tuba1b

tubulin, alpha 1B

(Aliases: MGC117866,MGC118411,MGC102558,Tuba2)

Tuba1b biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Tuba1b disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org