Homo sapiens

8 known processes

Epb4.1

erythrocyte protein band 4.1

(Aliases: AI415518,4.1R,Elp-1,Epb41,KIAA4056,D4Ertd442e,mKIAA4056,Elp1)

Epb4.1 biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Epb4.1 disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org