Homo sapiens

0 known processes

RatNP-3b

defensin RatNP-3 precursor

(Aliases: NP-3b,NP-3a,Np3,NP-3)

RatNP-3b biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

RatNP-3b disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org