Homo sapiens

166 known processes

Apoe

apolipoprotein E

(Aliases: APOEA)

Apoe biological process predictions


Filter by process size:
Biological processGO term IDProcess sizeProbabilityFunc Analog Org

Apoe disease predictions

DiseaseDO term IDSizeProbabilityFunc Analog Org